Organisatie

Het wereldwijde initiatief Worldbeeday wordt in Nederland georganiseerd door:

Stichting Bijenvrienden

Een groep enthousiaste natuurliefhebbers/imkers die de (wilde) bijen en andere insecten een warm hart toedragen.

De stichting is in het leven geroepen om projecten betreffende (wilde) bijen te ondersteunen. De stichting geeft voorlichting over deze projecten met de bedoeling dat, overheid, personen instellingen, organisaties en scholen hierdoor worden gemotiveerd om de (wilde) bijen en andere insecten te helpen.

Website

Bijenstichting

Doelstelling van de Bijenstichting is: belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin.

Missie van de Bijenstichting
Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is.
Het volgen en beïnvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid.
Het stimuleren of ondersteunen van lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen.
Het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen.

Website

Advertenties